Nils Kristenson Bolset

Navn: Nils Kristenson Bolset
Født:
Død:
-   
Adresse: