Kjell Norvald Fure

Navn: Kjell Norvald Fure
Født:
Død:
-   
Adresse: