Hansestova                                                                                               

Slik såg Hansestova ut før i tida.
Nedtekna av Else Fure, etter Peder Fure sitt minne om Hansestova.

Hansestova
Kan ha vore bygd ut i 1830 åra eller tidleg i 1840 åra. Påbygd i høgda, i si nåverande form, først på 1920 talet. 

 

Området ble sist oppdatert 26.07.05.